LIBIDO JE SLOBODAN!


Ukoliko je seks vitalna životna snaga i direktan antipod umiranju, utoliko njegova cenzura znači smrt.

Eros, ili (naš) Libido, kao nagon života predstavlja jedinu moćnu silu koja se suprostavlja Tanatosu tj. smrti ili frojdovski, šire gledano: mržnji, agresivnosti i nasilju. Kako živimo u svetu gde se svakodnevno susrećemo sa lošim stranama života i ljudi, tako se u nama konstantno budi i njihov antipod koji oličava i slavi telesnu ljubav.

Susret sa potencijalnom smrću u nama uvek budi želju za životom, odnosno seksom.

Eros kao nagon za životom tj. kao skup svih nagona koji služe održavanju života konstantno golica naš mozak. Uostalom, po grčkoj mitologiji koja je sve do Frojda davala najbolju predstavu libida i njegove delotvornosti u vidu Erosa, ovaj antički bog se ženi devojkom kojoj Zevs zbog ogromne lepote nedostojne smrtnika daruje besmrtnost, a koja se, zanimljivo, zvala Psiha.

Libido, Eros u nemitološkom vremenu, koji je još od Frojda definisan kao primarna, seksualna energija, nalazi se u osnovi svega, pa je logično da ta energija konstantno radi u nama tj. obuzima našu psihu.

Ljudi se, međutim, kroz svakodnevno delovanje trude da je potisnu ili u najboljem slučaju drže pod kontrolom. Ono što mnogi previđaju ili ne znaju (zvuči čudno, ali ima i takvih) je da seksualna energija ne mora da se realizuje samo kroz polno zadovoljenje, već se transformiše u sve ono što čoveka čini stvaralačkim bićem – želju za znanjem, kreativne činove, stvaralaštvo.

Eros u antici ne simbolizuje samo animalnu snagu erotske ljubavi, već i kreativni nagon prirode.

Libido je, kao i seksualnost koju sa sobom nosi, bitan faktor našeg svakodnevnog bitisanja te ga iz tog razloga nije dobro potiskivati.

Libido koji nije zadovoljen vodi u frustraciju, koja se najčešće ispoljava kroz Tanatosove karakteristike – agresivnost i destruktivnost. Takvo ponašanje uglavnom manifestuju oni koji nisu seksualno ostvareni. Žargonski rečeno, nedojebani su stalno nervozni.

Kao kreativac i hiperseksualac, te zagovornik uverenja da su seksualni apetiti u vezi sa (seksualnom) inteligencijom, svima savetujem da libido, pogotovu ako je izražen, kanališu u pravcu kreativnog stvaranja, ako već nisu u mogućnosti da ga zadovolje na polju seksa.

Da bi bila progresivna onako kako nam je po prirodi data, seksualna energija se ne potiskuje, već se kanališe.

Seksualna energija nas pokreće i sa tim u vezi ona mora biti realizovana te prerasti u kreaciju, ako ne kroz seksualni čin onda kroz ono što radimo i stvaramo.

U suprotnom, u toj večitoj borbi koju unutar našeg bića vode Eros i Tanatos, pobedu odnosi ovaj drugi. Dakle, lično je na nama izbor da li ćemo svoj libido transformisati u progres ili frustraciju.

Pa, vi odlučite sami!


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


Comments (2)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post