KAUČ.LIBIDO.BOJE


Glupa zabluda vezana za seks je ona po kojoj pametna deca i štreberi ne mare puno za njega.

Skriveni iza naočara, sa čelom naslonjenim na olovku, genijalci ne vide dalje od knjige. Ne zabavljaju se, nemaju prijatelje, ne vode ljubav, preinteligentni su, ali aseksualni – taj šablon prolazi još jedino u tinejdž filmovima. Iz prošlog veka.

U novom milenijumu stvari stoje drugačije. Način na koji zadovoljavamo seksualne apetite u velikoj meri je uslovljen stepenom razvijenosti naše inteligencije, kako seksualne, tako i kognitivne. Ukratko, o seksu se uči!

Polazne tačke dobrog seksa su slobodoumnost i odsustvo svakog tabua!

Do takve širine pogleda dolazimo mentalnim razvojem i radom na sebi. Sposobnost uključivanja u duboke, otvorene i maštovite seksualne odnose dolazi sa sposobnošću introspekcije i logičkog razmišljanja, za šta su visok nivo inteligencije i obrazovanja dobri preduslovi.

Dobar seks ne trpi nikakva uslovljavanja, nametnuta pravila, religijske norme, konzervatizam, tabue, polne podele…

Ukratko: nikakva ograničenja koja se nameću sa strane!

Otvoren seks, koji potiče iz emotivno zdravog centra našeg bića i seksualne slobode su nešto u čemu bi inteligentni i obrazovani ljudi trebalo da funkcionišu racionalno i spontano. Zatvorenim i dosadnim ga čini konzervatizam primoravajući ljude da seks upražnjavaju po difoltu i u klasičnim okvirima, takoreći monotono.

Ljudi bi u postmodernizmu trebalo da su imuni na konzervativna gledišta, religiju, lažni moral i slične pokušaje restrikcije seksa.

Za dobar seks najvažnije je osloboditi svoj um i libido, te usvojiti pravilo da u našem seksualnom ponašanju postoji SAMO JEDNO ograničenje, koje iz moralnih i svih drugih razloga morate ispoštovati, a to je: U SEKSU NE SMEMO NIKOGA PRIMORAVATI DA RADI NEŠTO ŠTO NE ŽELI, ODNOSNO NA SILU!

Mimo ovoga, u seksu nam je sve dozvoljeno i bilo šta što nas primorava da se na tom polju ograničavamo, treba odbaciti. Pogotovu lažni moral kao najgori produkt konzervatizma i neobrazovanja.

Sputavanje sopstvenog libida ili bilo čijeg drugog predstavlja mentalno silovanje, po svojim posledicama ekvivalentno fizičkom.

Kao što nikog ne smemo primoravati da u seksu radi ono što ne želi, tako ne smemo ni tradicionalnom vaspitanju ili konzervatizmu dozvoliti da sputava naše seksualne želje i libido.

Granice koje sebi postavljamo u seksu moraju biti isključivo posledica naših želja, a ono što u datom trenutku radimo, stvar dogovora sa partnerom, kog god pola on bio.

Naš um je pod uticajem religije i moderne politike seksualnog identiteta naučen da ljude deli na strejt i gej što uopšte nije u skladu sa našom prirodom. Seksualnost je mnogo kompleksnija od toga i tek dublja istraživanja sa tim u vezi otkrivaju njen mnogo širi spektar dokazujući da:

SEKSUALNO PONAŠANJE NIJE U VEZI SA NAŠIM SEKSUALNIM IDENTITETOM!

Ovo je prva i najvažnija lekcija na Kauču Libido Boje, mestu koje ruši sve podele vezane za seksualnost i ne poznaje nikakve tabue u vezi sa njom!


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


Prev Post Next Post