FETIŠ NIJE PERVERZIJA


Ne treba biti preterano upućen u seksualne frustracije i disfunkcije svoje okoline kako bi se zaključilo da najviše tabua vezanih za seks imamo kada je reč o fetišima.

Od inteligentne i obrazovane osobe se očekuje da je prevazišla malograđanske stereotipe i prihvatila činjenicu da postoje stvari van okvira klasičnog seksa koje jačaju naš libido, ali praksa pokazuje da i među takvima ima onih koji fetišizam poistovećuju sa nastranošću ili perverzijom.

Činjenica da neko ne želi da se upozna sa svojim fetišima ili ostvari svoje seksualne fantazije sasvim je OK. Na koncu to je stvar lične odluke i na polju seksa niko nikoga NE SME da primorava na bilo šta što ne želi. Nonsense je ljude koji uspešno zadovoljavaju ili koriste svoje fetiše nazivati nastranim, jer te dve stvari ni u praksi ni u teoriji nisu sinonimi.

Fetišista je neko ko se koncentriše na određeni predmet ili radnju kojima intenzivira uzbuđenje tokom uobičajenog, klasičnog seksa dok nastranu osobu definiše seksualno ponašanje koje u potpunosti odudara od uobičajenog.

Fetiše mnogi povezuju sa stvarima koje u svakodnevnom životu percipiramo kao prljave u najbukvalnijem smislu te reči: iznošen donji veš, čarape, mokraća, pljuvanje, miris znoja, izmeta…

Međutim, preneti na polje seksa i upotrebljeni u svrhu našeg seksualnog uzbuđenja svi ti elementi gube karakteristike koje im dodeljujemo van njega. S novom ulogom, menja se i njihova simbolika, pa bi trebalo i naša percepcija.

Ovo je verovatno teško za razumevanje onima koji u seksu nemaju nikakav fetiš tj. potiskivanjima od njih beže, a delimično i onima koji pribegavaju samo fetišima koji ne podležu društvenoj cenzuri: povez na očima, vezivanje i svi fetiši vezani za stopala.

Fetiš je još od Frojda usvojen kao varijacija normalnog seksualnog ponašanja, sve dok to nije jedini način da se seksualno uzbudimo.

Među fetišistima ima onih sa jednim fetišom za ceo život koliko i onih koji ih imaju više. Kod hiperseksualnih ljudi, i ne samo njih, često se dešava da se fetiši smenjuju, jer se prevazilaze ili postaju dosadni.

Zato je dobro konstantno ispitivanje svojih seksualnih fantazija i istraživanje fetiša. Masturbiranje je odličan teren za to. Praksa sa partnerom ili više njih, svakako najdelotvornija.

Nakon što smo identifikovali deo tela, predmet ili radnju koja nas dodatno seksualno uzbuđuje (neke čak i više od samog seksa) možemo početi sa korišćenjem njihovih potencijala tako što ih uvodimo u seksualni čin sa drugom osobom. Jer:

Fetiš svoj smisao dobija jedino ukoliko vodi ka seksu. U suprotnom, on je samo fantazija.

Mnogi ga posmatraju kao dijagnozu, ja kao terapiju!


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post