AMOR FATI / BOGDAN PETROVIĆRead the story in English!


Sreća po svaku cenu!

Tako u prostoj rečenici zvuči najveća pošast današnjice.

Imperativ pozitivizma, koga u popularnoj kulturi promovišu pozitivna psihologija i influenseri, uhvatio se ruku pod ruku sa terorom lepote.

Drugim rečima, ukoliko ne blistate od sreće u svakom trenutku i svakom pogledu, niste nigde prispeli.

Štaviše, lokalni influenseri vam poručuju kako je i biti srećan nedovoljno. Imperativ je zapravo da ste srećniji od drugih. I da to javno demonstrirate.

Treneri pozitivnih vibracija se u svom ludilu uglavnom pozivaju na Epikura i ideju da je užitak jedini cilj života. Međutim, u njegovu odbranu treba reći da je Epikurovo poimanje vrednosti bilo potpuno drugačije. Primera radi, po njemu se na lestvici užitaka najviše kotirala sloboda. Dakle, ne sreća sama po sebi, niti materijalno bogatstvo ili lepota.

Budisti, kada je o sreći reč, mudro zbore pa poručuju kako stalna potraga za njom predstavlja siguran put u nesreću.

Baš to u praksi, nasuprot teorije, demonstrira sama pozitivna psihologija. Posle par godina patološke ekspanzije, ona već otkriva svoje negativne posledice.

Naime, dok njeni promoteri uglavnom profitiraju na tuđoj muci, najveći broj sledbenika je u potrazi za srećom doživeo pomenuto budističko predskazanje, jer im većina trenera pozitivne psihologije nije rekla da ih samo pozitivno razmišljanje ukoliko nemaju jasan cilj i intelektualne kapacitete ili sredstva da ga ostvare, neće daleko odvesti.

Fokusiranjem samo na sreću, koliko god to primamljivo zvučalo, sebe lišavate najvažnijih životnih lekcija koje dolaze iz loših iskustava.

Lično me jako iritira promocija pozitivizma po svaku cenu, jer mi je neophodna i moja seta. Kao umetniku i stvaraocu ona je inspiracija, a kao čoveku i ljudskom biću izvor najvažnijih pouka. Osim toga, uveren sam da srž naše autentičnosti leži u hrabrosti da budemo nesavršeni i ranjivi.

Kao poštovalac većine Ničeovih ideja, ovde bih se pozvao na njegovu rečenicu koju su mnogi deplasirali, ali ne i osporili, a ona kaže: Ono što te ne ubije, to te ojača. Iako mi je, iskreno, draža ona manje eksploatisana kojom Niče poručuje: Da bi postao mudar, moraš naučiti da slušaš divlje pse koji laju u tvom podrumu!

U biti obe rečenice sublimiraju antičku ideju zvanu AMOR FATI što bukvalno prevedeno sa latinskog označava ljubav prema sudbini, odnosno poručuje: Voli svoju sudbinu!

Takav pristup stvarima u životu – njihovo prihvatanje čak i ako su loše – ne znači nužno i mirenje sa njima, koje isključuje momenat promene ili poboljšanja. Čak naprotiv.

Niče ideju AMOR FATI modernizuje i povezuje sa idejom o večitom ponavljanju, koju danas najviše promoviše Irvin Jalom, a koja počiva na uverenju da bismo, ukoliko bi znali da ćemo ovaj isti život, na isti način, živeti sto puta, drugačije osmislili svaki svoj dan i tako kreirali sudbinu koju možemo voleti.

Ovakav koncept života podrazumeva da živimo slobodno, pri čemu pod pojmom slobode ne podrazumevam politički koncept, već duboko ličnu dimenziju.

Strah od neizvesnosti i promena je prva stvar koja nas ograničava u ostvarivanju lične slobode. S tim u vezi, Amor Fati nas uči da se ne plašimo budućnosti, već da je prihvatimo otvorenim srcem. Kroz to prihvatanje, oslobađamo se straha i otvaramo put ka slobodi. Amor Fati nas podstiče da budemo autentični i da živimo život onako kako istinski želimo, oslobođeni spoljnih očekivanja i pritisaka tj. u skladu sa sopstvenim vrednostima i ciljevima.

Lična sloboda proizilazi iz unutrašnje harmonije i prihvatanja sudbine, što podrazumeva sklad između naših unutrašnjih želja i spoljnih okolnosti, a ne banalno – sedi i čekaj pa šta te strefi. Drugim rečima, kroz prihvatanje svoje sudbine, postižemo sklad između onoga što želimo i onoga što imamo, što je ključ za postizanje lične slobode.

Kroz Amor Fati, razvijamo unutrašnju slobodu tako što prestajemo da se vezujemo za prošlost, bivmo okrenuti budućnosti i dopuštamo da spoljni događaji upravljaju našim emocionalnim stanjem. To oslobađa naš um i dušu, omogućavajući nam da se osećamo slobodni iznutra.

Ovo osećanje nas dalje vodi ka slobodnom životu koji u biti podrazumeva da uzmeš život u svoje ruke, da si krojač svoje sudbine i graditelj sopstvenog mira. Lična sloboda se ostvaruje kroz prepoznavanje i prihvatanje te odgovornosti – odgovornosti prema samom sebi i drugima.

Amor Fati je dubok i inspirišući koncept koji nas uči kako da razvijemo ličnu slobodu kroz prihvatanje sudbine i postizanje unutrašnje harmonije. Ovaj koncept nam pomaže da se oslobodimo straha, budemo autentični, postignemo unutrašnju slobodu i preuzmemo odgovornost za svoj život. Amor Fati nije samo filozofski apstrakt, već praktičan alat za postizanje dubokog osećaja lične slobode.

Lično se, zahvaljujući usvajanju ove ideje, već duže vreme osećam upravo tako, slobodno. Za razliku od mlađih dana kada sam želeo da sve imam pod kontrolom, danas ne strahujem od neizvesnosti. Ne želim po svaku cenu da budem srećan niti želim da biram sigurnu budućnost, jer ona život čini konvencionalnim, a najopasnije bolesti konvencionalnog načina života su monotonija i starenje duha.


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post