Ljudi puno koriste termin narcizam i uglavnom im je poznata priča o njenom nastanku inspirisana Narcisom, mitološkim junakom koji se zaljubljuje u svoj lik nakon što vidi njegov odraz u vodi bazena. Ono što mnogi previđaju u toj legendi je činjenica da Narcis to nije uradio samovoljno već nakon što ga je jedan od odbačenih obožavalaca prokleo da se zaljubi u ono što mu je nedostižno, u sebe samog. Zbog toga se i narcizam kao termin uglavnom koristi da se iskaže patološki oblik samoljublja, koji stvara lažnu sliku o sebi s doživljajem omnipotencije, preteran ponos, izraziti perfekcionizam, jak motiv za postignućem i održavanje vlastitog samopoštovanja svim mogućim sredstvima. Međutim, ako realno sagledamo pojam i ovu definiciju jedini problem u prethodnoj rečenici nosi termin lažan, jer u suprotnom sve što karakteriše ovu dijagnozu, ukoliko je u granicama normale i pod kontrolom, predstavlja potpuno zdravo i legitimno sredstvo na putu ka ličnom napretku i opštem uspehu sve dok ne gazite preko mrtvih kako bi stigli do cilja. U tom slučaju niste (ne)srećni Narcis koji je stradao zato što se zaljubio u sebe, već sadista kome nije važno ništa osim njega samog.

Sve dok ne pređete granicu beskrupuloznosti, narcizam može biti inicijator i okidač vašeg preduzetničkog, inovativnog duha.

Izražena ljubav prema sebi, ako ste čovek od biznisa ili ako želite da stvarate velika dela, ne samo da vam može biti od velike pomoći, već je i poželjna. Zato što započinjanje nekog posla, vođenje sopstvene korporacije ili jednostavno rad za sebe zahteva posvećenost i odlučnost. A te osobine nekad dolaze kao posledica zaljubljenosti u sebe i svoje ideje, jer vas ona tera da se za njihovu realizaciju borite do zadnjeg atoma snage. Ljudi koji su uspeli nisu to tek tako jednog jutra odlučili probudivši se okupani dosadom, već su neko vreme, poput Narcisa, gledali u bazen sa svojim likom, upoznali svoj odraz i svoje sposobnosti, a pre svega ideje i s verom u sebe proisteklom iz samoljublja krenuli krupnim koracima napred. Izračunali su sopstvenu vrednost koja je u očima zaljubljenog čoveka nemerljiva i sa takvom, maksimalnom dozom samopouzdanja, krenuli da to i dokažu. Statistika kaže da je većina uspela.

Tu se, međutim, ideja o narcizmu kao pokretaču velikih poslova ne završava. Naprotiv. Nakon što ste nešto kreirali, stvorili, napravili, morate to i prodati, a ko bi to bolje uradio od onoga ko voli sebe pa samim tim i svoju kreaciju. Oni se ne boje da pričaju o sebi i onome što rade, zahtevaju pravu cenu za svoj trud i obično ne dozvoljavaju da ih prepreke i odbacivanje zaustave u ambicijama. Njima hiljade ljudi mogu  reći da njihova ideja nije dobra, ali oni će se vratiti u svoj bazen iz koga su i krenuli, osvežiti svoju ljubav i ponovo potražiti šansu za koju su sigurni da je zaslužuju.

Najbolji samopromoteri su oni koji u sebi gaje narcističke tendencije.

Jesu li kao takvi arogantni – možda.

A efikasni i uspešni – nesporno.

Šta se potom događa s narcisoidnim osobama onog trenutka kada postignu svoj cilj i dosegnu željeni uspeh? Šta kada narcisi postanu lideri i treba da promovišu i vode one koji su ispod njih? Narcizam ih može motivisati da guraju napred svoje podređene. Narcisi uglavnom bivaju odlični lideri koji motivišu svoje zaposlene je tačno znaju šta žele i odlično odbacuju ljude koji ih udaljavaju od ličnog cilja, dok nasuprot tome podjednako dobro brinu i štite one koji doprinose njihovom uspehu. Uglavnom nisu ni malo sujetni i u svom kolektivu održavaju moral i poverenje na visokoj lestvici. S druge strane, ljudi vole da prate i da se posvećuju pobednicima, a Narcisi za sebe veruju kako su upravo to, što u većini slučajeva realno i jesu. Na kraju, nacizam održava osobu fokusiranom i usmerenom na sopstveni cilj. Kada Narcis jednom donese odluku, vrlo je malo toga što bi moglo od nje da ga udalji ili što bi moglo zaustaviti njegov dalji Napredak. On tačno zna šta hoće od života i ne zaustavlja se dok to ne postigne. Steve Jobs je verovatno najuspešniji poznati Narcis koji za sebe nije krio da je bio takav, što potvrđuju njegovi bibliografi i saradnici. Njegova ličnost, kao i još nekoliko sličnih primera, pokazuje kako se na najbolji način narcizam iako tretiram kao negativna osobina može staviti u službu težnje ka perfekcionizmu i postizanju uspeha.


Srpsko izdanje najuticajnijeg muškog magazina na svetu, pokrenuto je na jesen 2013.

esquire.rs


Text is copyright protected and is the property of esquire.rs and doroteo.rs


MAN.AT.HIS.BEST / lifestyle & fashion


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post